Kennisbank

Acceptatie Spaanse Hypotheek

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Spaanse hypotheek verschilt tussen Nederlandse en Spaanse banken. Er dient altijd een vast maandelijks inkomen uit arbeid aantoonbaar te zijn. De bank moet kunnen zien dat je voor een langere periode maandelijks een vast salaris ontvangt. Dit geeft zekerheid voor de Spaanse bank. Ze kijken naar de huidige situatie en het gemiddelde van afgelopen twee jaar. Hierbij wordt toekomstig inkomen niet meegerekend.

Leeftijd & Looptijd

Een hypotheek in Spanje heeft een maximale looptijd van 25 jaar voor non-residenten. Anders dan in Nederland, dient de hypotheek voor het 75e jaar volledig annuitair te zijn afgelost. Een klant met een leeftijd van 55 jaar kan hierdoor enkel een hypotheek krijgen met een looptijd van maximaal 20 jaar. De Spaanse bank baseert de looptijd regelmatig op basis van de oudste persoon van het koppel.

Acceptatie

Er mag maximaal 35% van het gezamenlijk netto inkomen uitgaan naar bruto woonlasten. Dit betekent de bruto woonlasten in Nederland én de woonlasten van een eventuele financiering in het buitenland. Tevens worden hier de maandelijkse overige kredieten en/of partner alimentatieverplichtingen meegenomen. Indien dit percentage wordt overschreden, wordt hier een hypotheekaanvraag afgekeurd.

Inkomen uit verhuur van tweede woningen wordt als secundair inkomen beoordeeld. Hier wordt gekeken naar de huurinkomsten, alsmede naar de hypotheeklasten op de verhuurde woningen, en de verhouding schuld tov waarde woningen.

Wil je weten of jij onder de 35% zit? Maak gebruik van onze DTI (Debt to Income) Calculator!

adminAcceptatie Spaanse Hypotheek