Privacy Beleid Spaanse Hypotheek S.L.

Hypotheek Ibiza onderdeel van Spaanse Hypotheek

In dit privacy statement kun je lezen welke gegevens Spaanse Hypotheek S.L. van je verwerkt en waarom Spaanse Hypotheek S.L. dit doet. Het statement is van toepassing voor alle gegevens die wij van jou verzamelen voor het maken van een berekening of vergelijking op onze website of voor het afsluiten van een product.

Waarom hebben wij een privacy statement?

Je sluit via Spaanse Hypotheek S.L. je hypotheek af. Hiervoor moet je persoonlijke gegevens doorgeven en wij vinden jouw privacy heel belangrijk. Wij zijn daarom doorlopend bezig om manieren te vinden om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Wij zullen jouw gegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en treden hierbij op als “verwerkingsverantwoordelijke”.

Het kan zijn dat wij ons privacy statement moeten wijzigen als hiervoor aanleiding is door bijvoorbeeld nieuwe privacy wetgeving. Je vindt de meest actuele versie altijd op onze website. Deze versie is van 25 mei 2018. We raden je aan deze regelmatig te raadplegen.

In deze verklaring hebben we het over Spaanse Hypotheek S.L. Dit is een handelsnaam geregistreerd onder (CIF)nummer B57995987. Het bezoekadres van Spaanse Hypotheek S.L. is Calle Cirilo Amoros 58, 46004 Valencia, Spanje.

Spaanse Hypotheek SL staat ingeschreven op: Vincente Cuervo 11-1 07800 Ibiza

Welke gegevens verwerken wij?

Via Spaanse Hypotheek S.L. kan je verschillende diensten afnemen die we in twee categorieën verdelen, namelijk:

Een vrijblijvende berekening

 • Onze website bezoeken voor een vrijblijvende berekening;
 • Advies ontvangen middels een offerte op basis van jouw gegevens;

Een product afnemen

 • Het online afsluiten van een hypotheek bij één van onze aangesloten geldverstrekkers;

Afhankelijk van welke dienst je afneemt, vragen wij specifieke gegevens op.

Vrijblijvende berekening

In het geval je alleen de website bezoekt voor een vrijblijvende berekening, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens die je zelf actief invoert voor het maken van een berekening, zoals je e-mailadres, hoogte inkomen of een geboortedatum, en adres.

Afnemen van een product

Bij Spaanse Hypotheek S.L. is het mogelijk vrijblijvende offertes op te vragen. Vanaf dit (vrijblijvende) proces tot het afnemen van het product (hypotheek), verwerken we naast bovenstaande gegevens ook de volgende gegevens van jou en je partner:

 • Naam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Nationaliteit;
 • BSN;
 • Winst van je bedrijf en KVK nummer (in geval je zelfstandig ondernemer bent);
 • Hoogte inkomen, functie en gegevens werkgever (in geval van loondienst);
 • Hoogte pensioen / uitkering (in geval van pensioen/uitkering);
 • Bankrekeningnummer;
 • Vermogenspositie (voor aantonen eigen middelen);
 • Gegevens van je huidige hypotheek en woning in Nederland

Het BSN is een bijzonder persoonsgegeven. Dit mogen wij alleen bij jou opvragen in het geval er sprake is van een wettelijke basis hiervoor. Banken en verzekeraars moeten bij een aanvraag een BSN ontvangen om jaarlijks jouw gegevens te kunnen doorgeven aan de belastingdienst. Op basis hiervan mogen wij jouw BSN eenmalig verwerken.

Jouw financiële gegevens zijn gevoelige gegevens. Voor het aanvragen van een offerte dien je verschillende (inkomen) gegevens in te vullen. Wij vragen echter pas aantoonbare details op over jouw inkomen, zoals een loonstrook, aangifte inkomstenbelasting, indien je daadwerkelijk besluit een aanvraag via ons in te dienen. Zonder deze documenten is het afsluiten van een hypotheek anders niet mogelijk. Wij beschermen uiteraard je gegevens zo goed mogelijk zodat niemand anders hier toegang tot heeft.

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken wij alleen gegevens van je indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Vrijblijvende berekening

Als je alleen gebruik maakt van een vrijblijvende berekening op onze website, verzamelen wij jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het aanmaken van een persoonlijke omgeving;
 • Voor het uitvoeren van een juiste berekening;
 • Voor het uitvoeren van statistisch onderzoek, om zo onze dienstverlening nog beter aan te laten sluiten bij de doelgroep.

Een product afnemen

Vraag je een persoonlijke offerte aan of sluit je daadwerkelijk een product via ons af? Dan verzamelen we jouw gegevens daarnaast voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Voor het toesturen van een factuur;
 • Voor het nakomen van de zorgplicht, bijvoorbeeld door het sturen van een mail bij belangrijke wijzigingen;
 • Voor het trainen en verbeteren van onze medewerkers;
 • Voor het vastleggen van een dossier, zodat we ook een aantal jaren later kunnen kijken waar jouw advies of aanvraag op was gebaseerd;


Worden jouw gegevens aan derde partijen verstrekt?

Wij verstrekken jouw gegevens alleen aan derde partijen als dit nodig is voor het aangaan van de overeenkomst die je via onze website wilt afsluiten. Bijvoorbeeld, als je een hypotheek wilt afsluiten bij een geldverstrekker, zullen wij jouw gegevens moeten doorsturen aan de geldverstrekker. Daarnaast kunnen we via wet verplicht worden om jouw gegevens te delen. Hierbij kan je denken aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals De Nederlandse Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens.

Met alle partijen aan wie wij gegevens verstrekken, hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Middels deze overeenkomsten, weten we zeker dat jouw gegevens goed en veilig worden verwerkt. Wij blijven altijd verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Als je een hypotheek via ons hebt afgesloten, moeten wij jouw dossier conform de Spaanse regelgeving minimaal 3 jaar bewaren, wij zullen dit ook doen ivm nazorg.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Spaanse Hypotheek S.L. gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Spaanse Hypotheek S.L. heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Wij adviseren jou ook zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan en je inloggegevens, je persoonsgegevens niet publiekelijk te delen. Bij gebruik van social media adviseren wij je jouw gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen. Openbaar gedeelde persoonsgegevens op de social mediapagina’s van Spaanse Hypotheek S.L. verwijderen wij voor zover mogelijk vanwege jouw privacy en veiligheid.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Indien je nog geen product via Spaanse Hypotheek S.L. hebt afgesloten, kan je ons op elk moment verzoeken om je gegevens te verwijderen. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar info@spaansehypotheek.nl.

Indien je een hypotheek via ons hebt afgesloten, bewaren wij jouw hypotheek documenten gedurende de looptijd van de hypotheek. De reden hiervoor is dat wij een wettelijke zorgplicht hebben voor het afgesloten product gedurende de looptijd van het hypotheek. In dat geval kunnen we je dossier helaas niet op verzoek verwijderen.

Wil je weten of alle gegevens die Spaanse Hypotheek S.L. van je heeft ook juist zijn, dan kun je daar navraag naar doen. Binnen 4 weken leveren wij een overzicht van jouw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. Je kunt bij ons hiertoe een verzoek toesturen aan info@spaansehypotheek.nl onder bijvoeging van een kopie van je legitimatiebewijs. Spaanse Hypotheek S.L. kan voor het verzoek tot inzage een vergoeding in rekening brengen volgens het Besluit kostenvergoedingen rechten betrokkenen WBP.

Klacht indienen

Als je vindt dat we je privacy niet op de goede manier behandelen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Je kan hiervoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

adminPrivacy Beleid Spaanse Hypotheek S.L.